Nederlands

Verhalen & Ervaringen

Bocht van Molkwar

Meanderend langs de IJsselmeerkust via de ‘Noorderdijk’, tussen Hindeloopen en Stavoren passeer je de ‘Bocht fan Molkwar’, een natuurgebied van it Fryske Gea bij het dorp Molkwerum.