Nederlands

Organisatie en financiering

De LF Zuiderzeeroute is als tweede van een reeks LF-icoonroutes tot stand gekomen met de hulp van velen. Op deze pagina een beknopt overzicht.
De route is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

 • Ministerie van I & W
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Friesland

Projectleiding en coördinatie van de LF Zuiderzeeroute is in handen van Stichting Landelijk Fietsplatform, koepelorganisatie voor recreatief fietsen. Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als netwerkorganisatie en kennis- en informatiepunt en geeft daarmee impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur op basis van de LF-routes, de Langeafstand Fietsroutes in Nederland.

Landelijk Fietsplatform
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
info [at] fietsplatform.nl  

Het routetracé is tot stand gekomen in medewerking met:

 • Recreatie Noord-Holland
 • Recreatieschap West Friesland
 • Marrekrite
 • Marketing Oost
 • Toerisme Flevoland
 • Routebureau Veluwe
 • Routebureau Utrecht
 • Visit Gooi & Vecht | Regio Gooi en Vechtstreek 
 • Stichting Gastvrije Randmeren en diverse gemeenten langs de route

Tracéadvies & kwaliteitscontrole werd verzorgd door vrijwilligers van het Fietsplatform.

Tot slot nog een woord van dank richting de voormalige Zuiderzee. Zonder jou geen Zuiderzeefietsroute ;-)

Meer informatie over de LF-routes vind je op www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
Mis je een bordje onderweg? Meld het via www.meldpuntroutes.nl

Nederland Fietsland

Info over andere LF-routes lees je op onze portal nederlandfietsland.nl.