Nederlands

Volg de bordjes

De bewegwijzering van de LF Zuiderzeeroute is eenvoudig en duidelijk: de gehele route is in twee richtingen voorzien van bordjes ‘LF Zuiderzeeroute’.

De LF Zuiderzeeroute is over de volledige 440 kilometer lengte in twee richtingen bewegwijzerd. Je kunt de route met de klok mee fietsen of andersom. Bij de indeling van de etappes hanteren we Amsterdam als startpunt, maar je kunt aanhaken op elk gewenst punt van de route, net wat voor je handig is.

De bewegwijzering van de LF Zuiderzeeroute is eenvoudig en duidelijk: de gehele route is in twee richtingen voorzien van bordjes ‘LF Zuiderzeeroute’. Heel veel meer dan ‘volg de bordjes’ hoeven we dus niet te zeggen. Welke richting je volgt, zie je in de onderrand van de bordjes: Amsterdam - Enkhuizen -  Afsluitdijk - Kampen - Amsterdam, dan wel Amsterdam - Kampen - Afsluitdijk - Enkhuizen - Amsterdam

De bordjes wijzen je dus de weg. Toch adviseren we om ook een actuele kaart mee te nemen. Zo kun je je altijd oriënteren. De fietsgids van de LF Zuiderzeeroute biedt handige kaarten en vertelt je het verhaal over de route. Je kunt ook de gratis LF-app downloaden. Hierin staat de route in detail, de veertijden en alle adressen van Fietsers Welkom! horeca en logies langs de route.